1. Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Wezwanie do złożenia dokumentacji w celu dematerializacji akcji.