WŁADZE KLUBU

  • Prezes Zarządu
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Członkowie Rady Nadzorczej 

Mariusz Korpak

Marek Strózik

Paweł Swoboda, Tomasz Cygan


Dane rejestrowe spółki MKS Będzin