WŁADZE KLUBU

  • Prezes Zarządu
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Korpak

Marek Strózik

Przemysław Wiekiera

Paweł Swoboda


Dane rejestrowe spółki MKS Będzin