Struktura

Kamil Kowal

Prezes Zarządu Spółki


Aneta Witkowska-Złocka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Paweł Swoboda

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej


Paweł Gradzik

Członek Rady Nadzorczej